Licitatii

Licitatie publica in vederea vanzarii terenului inscris in CF nr. 408831 Comuna Pischia

Posted on

Teren intravilan situat in localitatea Pischia, inscris in CF nr. 408831 Comuna Pischia, proprietatea privata a Comunei Pischia, categoria de folosinta „pasune”, avand o suprafata de 2302 mp, fara sarcini, pret de pornire 204.100,00 lei exclusiv T.V.A., adica 242.879,00 lei inclusiv TVA. Valoarea garantiei de participare (10% din pretul de pornire fara TVA) Documentatia de […]

Anunțuri

Anunț concurs

Posted on

Primăria Comunei Pişchia, judeţul Timiş, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului relații cu publicul, registratură și monitorizarea procedurilor administrative, al aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Pişchia, concurs organizat în baza O.U.G. nr.80/16.06.2022 privind  reglementarea unor măsuri în domeniul […]