Anunțuri

Anunț licitație publică vânzare imobil teren, “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani

Posted on

COMUNA PIȘCHIA, jud. Timiș, str. Principală, nr. 261, loc. Pișchia, 0256234101, primaria_pischia@yahoo.com, organizează licitație publică cu strigare în vederea  vânzării terenului intravilan categoria de folosință “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia. Prețul de pornire: 19.400 lei făra TVA sau 23.086 lei […]

Anunțuri

Comunicat referitor la depunerea cererilor pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Posted on

Începând cu data de 25.08.2020, Primăria comunei PIȘCHIA demarează acțiunea de preluare a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în  conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe boză de tichete sociale pe suport electronic pentru […]