Uncategorized

ANUNT LICITATIE PUBLICA privind vanzarea terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 300 mp, inscris in CF 408285 Pischia, categoria de folosinta “curti constructii”, proprietatea privata a Comunei Pischia

Vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 300 mp, inscris in CF 408285 Pischia, categoria de folosinta “curti constructii”, proprietatea privata a Comunei Pischia
Valoare minima (pret de pornire): 14.600,00 lei + TVA, adică 17.374,00 lei TVA inclus
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 1.460,00 lei
Tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-line urmand link-ul de mai jos
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 04.03.2024, inclusiv.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.03.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 18.03.2024, ora 11,30

5caiet de sarcini

6regulament