0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA privind vânzarea terenului extravilan în suprafață de 3,2 ha, înscris in CF 403191 Pischia, cad. A1891/1/11

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind vânzarea prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 3,2 ha, înscris in CF 403191 Pischia, cad. A1891/1/11

Valoare minima (pret de pornire): 81.240 lei + TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 8.124 lei
tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-line pe www.comunapischia.ro, urmând link-ul de mai jos
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 20.12.2023, ora 16.00
Data limita de depunere a ofertelor: 29.12.2023, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 29.12.2023, ora 11.00
Instanta competenta: Tribunalul Timis, tr-timis-reg@just.ro, 0256.221.990.

5caiet de sarcini

Instructiuni