Uncategorized

Vanzarea prin licitatie publica a terenului în suprafata de 4814 mp, înscris in CF 409718 Pischia, top 409718, tarla Cv5Ps2, constând în pășune intravilan, situat in localitatea Murani, proprietar Comuna Pișchia

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind vanzarea terenului situat in localitatea Murani, în suprafata de 4814 mp, înscris in CF 409718 Pischia, top 409718, tarla Cv5Ps2,
constând în pășune intravilan, proprietar Comuna Pișchia

Valoare minima (pret de pornire): 71.275,68 lei + TVA, adica 84.818,05 lei inclusiv TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 7.127,57 lei

Garanția de participare se poate plăti și prin virament în contul: RO38TREZ6215006XXX000351, deschis la Trezoreria Timișoara, beneficiar Comuna Pișchia, CIF5481541

Tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata urmând link-ul de mai jos.
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 16.04.2024, inclusiv.
Data limita de depunere a ofertelor: 26.04.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 26.04.2024, ora 10.15

Caiet de sarcini

Regulament