0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Achiziții publice


5. Achiziție lucrari de reparații la sediul Primăriei Pișchia

Comuna Pischia intentioneaza atribuirea Contractului de executie avand ca obiect Lucrari de reparatii la sediul Primariei, str. Principala, nr. 261, jud. Timis.

Cantitatile de lucrari si Caietul de sarcini le gasiti accesand linkul de mai jos.

Orice persoana interesata este rugata sa depuna o oferta de pret, specificand si perioada de garantie acordata lucrarilor (factor care are o pondere de 30%), pana cel tarziu vineri, 07 iunie 2019, ora 14.00.

Lucrari de reparatii sediu Primarie –  Caiet de sarcini 


4. COMUNA PIȘCHIA reia procedura de licitație publică în vederea atribuirii în folosință, în vederea pășunatului, a unei suprafețe totale de 125,24 ha pajiște, suprafață care nu a fost ofertată de nicio persoana interesată, la niciuna dintre procedurile de licitație anterior organizate.

Prețul de pornire a fost redus la suma de 150 lei/ha/an, prin HCL Pișchia nr. 24/08.05.2018, din cauză că suprafață este acoperită de vegetație lemnoasă arbustivă și necesită realizarea unor lucrări de investiție pentru a putea fi exploatată în scopul pentru care este închiriată (pășunat).

Parcelele de pășune, incluse în amenajamentul pastoral, care fac obiectul procedurii, sunt descrise în Anexa la HCL Pișchia nr. 24/08.05.2018.

Licitația se va desfășura la data de 12.07.2018 ora 12.00 la sediul Primariei Pișchia, aceasta fiind și data limită pentru primirea ofertelor.

Caiet de sarcini

Formular de ofertă financiară

 H.C.L. Pișchia 24 din 2018

Regulamentul procedurii de licitație

 


3.  LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a Comunei Pișchia

Pentru proprietarii de ovine, caprine și bovine (persoane fizice), data limită pentru depunerea ofertelor este 23.02.2018, ora 12,00. Procedura va avea loc la sediul Primăriei comunei Pișchia la data de 26.02.2018, ora 09,00.

Pentru proprietarii de bovine (persoane juridice), data limită pentru depunerea ofertelor este 19.03.2018, ora 12,00. Procedura va avea loc la sediul Primariei comunei Pișchia la data de 20.03.2018, ora 09,00.

Documente:

Caiet de sarcini

Regulamentul procedurii de licitație

Formular de ofertă financiară


  1. COMUNA PISCHIA, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contratului de achiziţie publică de lucrari : Imprejmuire (gard) si poarta curte Primaria Pischia

cod CPV – 45342000-6 Montare de garduri. (Rev. 2)

Data limită pentru transmiterea ofertelor :  29.11.2017 ora 16.00

Ofertele se pot trimite si in format electronic la adresele: lucian.guran@comunapischia.ro sau primaria_pischia@yahoo.com

Invitatia de participare si Documentatia de atribuire, inclusiv partea scrisa si desenata a proiectului tehnic:

Imprejmuire (gard) si poarta curte Primaria Pischia


2. COMUNA PISCHIA, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contratului de achiziţie publică de lucrari : Realizare anexe parcare utilaje in perimetrul Primariei Pischia (Anexa 1 si Anexa 2)

cod CPV – 45223200-8 Lucrari de structura (Rev. 2)

Data limită pentru transmiterea ofertelor :  29.11.2017 ora 16.00

Ofertele se pot trimite si in format electronic la adresele: lucian.guran@comunapischia.ro sau primaria_pischia@yahoo.com

Invitatia de participare si Documentatia de atribuire, inclusiv partea scrisa si desenata a proiectului tehnic: Realizare anexe parcare utilaje in perimetrul Primariei Pischia (Anexa 1 si Anexa 2)