0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

ANUNT LICITATIE PUBLICA privind vânzarea terenului arabil extravilan în suprafață de 3,18 ha, înscris in CF 403136 Pischia, cad. A433/29, aflat în domeniul privat al Comunei Pischia

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind
vânzarea prin licitație publică a terenului arabil extravilan în suprafață de 3,18 ha, înscris in CF 403136 Pischia, cad. A433/29, aflat în domeniul privat al Comunei Pischia
Valoare minima (pret de pornire): 78.930,00 lei + TVA, adica 93.927,00 lei inclusiv TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 7.893,00 lei
Tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-line urmand link-ul de mai jos
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 04.03.2024, inclusiv.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.03.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 18.03.2024, ora 11,00

6regulament

5caiet de sarcini