0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 1933 mp, inscris in CF 408832 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia

Anunț privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 1933 mp, inscris in CF 408832 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia
Valoare minima (pret de pornire): 104.620,00 lei + TVA, adica 124.497,80 lei inclusiv TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 10.462,00 lei Tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata urmând link-ul de mai jos.
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 04.03.2024, inclusiv.
Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 14.03.2024, ora 11.00
Instanta competenta: Tribunalul Timis, tr-timis-reg@just.ro, 0256.221.990

5caiet de sarcini

6regulament