0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie publica in vederea vânzării terenului în suprafață de 58.976 mp., situat în extravilanul localității Bencecu de Jos, înscris în C.F. nr. 404192 Pișchia, având cad. 404192 (regim juridic ape stătătoare HB 1747)

Valoare minima (pret de pornire): 375.000 lei + TVA, adică 446.250 lei TVA inclus
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 37.500 lei

Data limita de depunere a ofertelor: 02.02.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 02.02.2024, ora 10.15

Tel de contact: 0256234101

Anunt

caiet de sarcini

Regulament