0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Cerere de ofertă servicii de catering pentru unitățile de învățământ din comuna Pișchia

Clarificare: livrările se vor face între orele 10 – 11.

Pe langa cele 7 meniuri, la care ofertantii vor depune oferte, pentru imbunatatirea gramajului minim solicitat, se va ofera suplimentar si gramajul / 1 meniu cu cerinte speciale (nu se precizeaza felul mancarii, ci exclusiv gramajul/meniu cu cerinte speciale).

Contractul va permite furnizorului să stabilească în acord cu unitățile de învățământ și alte feluri de mâncare, cu respectarea gramajelor ofertate. Cele 7 feluri de mâncare (+1 meniu special) din caietul de sarcini sunt destinate prioritar pentru a se putea face o departajare echitabilă între oferte.

Garanția de participare se poate plăti și prin virament în contul: RO38TREZ6215006XXX000351, deschis la Trezoreria Timișoara, beneficiar Comuna Pișchia, CIF5481541

Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.03.2024, ora 13.00
Orice informație se solicită pe adresa de e-mail: primaria_pischia@yahoo.com
Tel. 0256234101
Atașat Solicitarea de ofertă (link la finalul anunțului).
Caietul de sarcini este pus la dispoziția oricărei persoane interesate, fără costuri, în format electronic sau fizic, în urma unei solicitări comunicată pe adresa de e-mail de mai sus.

Solicitare oferte de pret