0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

ANUNT LICITATIE PUBLICA privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 2000 mp, inscris in CF 408173 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia

Vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 2000 mp, inscris in CF 408173 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia

Valoare minima (pret de pornire): 177.300,00 lei exclusiv TVA, adica 210.987,00 lei inclusiv TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 17.730,00 lei
Tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata urmand link-urile de mai jos
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 04.03.2024, inclusiv.
Data limita de depunere a ofertelor: 18.03.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 18.03.2024, ora 10,15

5caiet de sarcini

6regulament