0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunțuri – Informații publice


Anunțuri / Informații publice

 COMUNICAT

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.75 , Comuna Pişchia- Judeţul Timiş


Revizie Plan Urbanistic General

publicat pentru consultare: 1 septembrie 2023

Atașat găsiți documentația pentru consultare:


Anunț licitație – tractor UTB

COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian,
Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii Tractorului UTB 650, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este conditionata de plata unei garantii de participare in cuantum de 10% din valoarea estimata fara TVA, adica 261 lei, dovada platii urmand a fi prezentata comisiei de licitatie.

DESCRIERE BUNULUI SUPUS VÂNZĂRII

Tractorul UTB 650 este proprietatea privata a Comunei Pischia, avand nr. de inventar 2006, cod clasificare 2.1.21.1.1.
Utilajul nu este functional: geam spart, motor defect, diferential blocat
VALOARE ESTIMATA CONFORM Raport de evaluare nr. 1033/02.04.2020 (OFF038/05.03.2020): 3.100 lei inclusiv TVA, 2.605,05 lei exclusiv TVA
Documentatia de atribuire se poate obtine fara costuri suplimentare prin transmitere in format electronic (in urma unei solicitari din partea ofertantului), sau pe suport de hartie (la sediul autoritatii).
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2020, ora 11.00
Data limita pentru solicitari de clarificari: 01.06.2020, ora 16.00
Oferta se depune intr-un singur plic sigilat, al carei continut este descris in caietul de sarcini, la sediul Autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Autoritatii, la data de 08.06.2020, ora 11.30.
Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vanzare-cumparare numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii si desemnarii unui castigator. In interiorul acestui termen, orice participant la procedura de licitatie, a carei oferta nu a fost acceptata sau declarata castigatoare, se poate adresa instantei competente (sectia de contencios a Tribunalului Timis).

Pișchia, 11.05.2020

Anunt licitație tractor UTB

Caiet de sarcini vânzare tractor UTB

Regulament procedură vânzare tractor UTB


Anunț licitație – Autogunoieră

COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian,
Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii autovehicolului special Renault Midlum 240.18 CI N3 SG gunoiera, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este conditionata de plata unei garantii de participare in cuantum de 10% din valoarea estimata fara TVA, adica 5.300 lei, dovada platii urmand a fi prezentata comisiei de licitatie.

DESCRIERE BUNULUI SUPUS VANZARII

AUTOVECHICUL SPECIAL Renault Midlum 240.18 CI N3 SG gunoiera, TM 33 PCP, sasiu VF644AHH000003026 (AUTOGUNOIERA)
AN FABRICATIE: 2008; KM PARCURSI: 143.437; ITP expirat
Pret de pornire:: 53.000 lei (exclusiv TVA) adica 63.070 lei inclusiv TVA
Documentatia de atribuire se poate obtine fara costuri suplimentare prin transmitere in format electronic (in urma unei solicitari din partea ofertantului), sau pe suport de hartie (la sediul autoritatii).
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2020, ora 11.00
Data limita pentru solicitari de clarificari: 01.06.2020, ora 16.00
Oferta se depune intr-un singur plic sigilat, al carei continut este descris in caietul de sarcini, la sediul Autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Autoritatii, la data de 08.06.2020, ora 11.30.
Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vanzare-cumparare numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii si desemnarii unui castigator. In interiorul acestui termen, orice participant la procedura de licitatie, a carei oferta nu a fost acceptata sau declarata castigatoare, se poate adresa instantei competente (sectia de contencios a Tribunalului Timis).

Pișchia, 11.05.2020

Amănunte aici:

Anunt licitație AUTOGUNOIERĂ

Caiet de sarcini vânzare autogunoieră

Regulament procedură vânzare autogunoieră


Anunț examen promovare

Primăria  Comunei Pișchia,  județul Timiș organizează în data de 23.12.2019 (proba scrisă) și în data de 24.12.2019 (interviul), examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici  de execuție din  cadrul Compartimentului stare civila și resurse umane  din cadrul   Compartimentului contabilitate,  impozite și taxe al aparatului de specialitate al primarului comunei Pișchia, respectiv din funcția de inspector, clasa  I, grad  profesional  asistent în functia de inspector, clasa I, grad profesional principal, conform art.476, art.477 alin. 1 și art. 478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ.

Concursul se va  desfășura la sediul  Primăriei  Comunei Pișchia, nr.261, în zilele  de 23.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă și 24.12.2019, ora 10.00 – interviul.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Comunei Pișchia din data de 22.11.2019 până în data de 12.12.2019.

Amănunte aici:

Anunt examen promovare în grad profesional imediat următor

Proces Verbal privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere examen promovare


Concurs de recrutare

Primăria Comunei Pișchia, județul Timiș, organizeaza CONCURS DE RECRUTARE în data de 04.12.2019  pentru ocuparea  funcției publice de execuție  vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Pișchia.

Concursul se va desfașura Ia sediul Primăriei Comunei Pișchia, nr.261, în zilele de 04.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă și în 06.12.2019, ora 10.00 – interviul.

Dosarele de înscriere Ia concurs se depun Ia sediul Primariei Comunei  Pișchia din data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019.

Amănunte aici:

Anunt concurs recrutare inspector clasa I, grad profesional superior

Proces Verbal privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere


Anunț privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019- turul I

Anunț Delimitare secții de votare pentru Alegerile prezidențiale din 2019


Anunț public ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNEI PIȘCHIA

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind documentarea și elaborarea studiilor de fundamentare a planului urbanistic general în perioada 27.03.2019 – 28.06.2019

Anunțul complet îl găsiți aici:

Anunț public etapa de documentare și elaborare a studiilor de  fundamentare Plan urbanistic General al Comunei Pișchia


Raportul informării și consultării publicului privind actualizarea P.U.G. al comunei Pișchia

Îl puteți găsi aici:

Raportul informării și consultării publicului privind actualizarea P.U.G. al comunei Pișchia

iar Procesul verbal de prezentare și dezbatere publică aici:

Proces Verbal de prezentare și dezbatere publică


Actualizare Anunț public vânzare gunoieră
Având în vedere faptul că data de 30 noiembrie este declarată zi liberă național precum și datorită manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale și a Centenarului, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 03.12.2018 ora 11.00, procedura urmând a avea loc la data de 03.12.2018 ora 11.30.

Anunț manifestări sărbătorire Centenar


Anunț public vânzare autogunoieră

COMUNA PIȘCHIA, având sediul în localitatea Pișchia, nr. 261, județul Timis, scoate la licitație publică în vederea vânzării autovehicolul autogunoieră, marca Renault N3 SG, cu număr de înmatriculare TM 33 PCP, fabricat în anul 2008, proprietatea privată a Comunei Pișchia. Pretul de pornire al licitatiei este de 74.750 lei, inclusiv TVA, pasul de strigare fiind stabilit la 500 lei. Garanția de participare: 7475 lei. Procedura de licitație, caietul de sarcini, condițiile de eligibilitate și orice alte detalii sunt atașate mai jos sau lputeți obține informații  la tel. 0256234101. Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.11.2018 ora 11.00. Data procedurii: 30.11.2018  ora 11.30.”

COMUNA PIȘCHIA

Documentație licitație, inclusiv Caiet de sarcini vânzare autogunoieră


Anunț Concurs recrutare
Anunț campanie Materialul seminal de vier, la un click distanță!
Anunț consultare piață MC0013245 din 22.03.2018
Participarea Ansamblului Hora din Pișchia la Festivalul Lada cu zestre, ediția 2018
Eveniment
Ședința extraordinară a Consiliului Local 23 februarie 2018
Licitație publică în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a comunei Pișchia
Participarea ansamblului Hora din Pișchia la Festivalul jocului, prieteniei și bucuriei de la Praid