0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Invitatie de partipare procedura pentru “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ “

Pentru Secțiunea
Achiziție dotări – cabinet profesor de sprijin, cabinet de asistență psihopedagogică, sală de sport
publicam
Invitatia de participare
Scrisoarea de intentie
Scrisoare de inaintare

Invitatie de participare

Scrisoare de inaintare

Scrisoare de intentie