0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitație publică cu strigare 14 mai 2018

Primăria comunei Pișchia organizează licitație publică cu strigare în vederea atribuirii în concesiune, pentru o perioadă de 15 ani (cu posibilitatea prelungirii ulterioare cu cel mult jumatate din perioada inițială) a imobilului constând din teren extravilan în suprafață de 3,2 Ha, situat limtrof localității Bencecu de Sus. Documentația de atribuire și Caietul de sarcini se obțin de la sediul concedentului, sau online, subsidiar prezentului anunț.

Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este de 2.564 lei + TVA / an (redevența), pasul de strigare este de 50 lei.

Garanția de participare este de 52 lei (aproximativ 2% din valoarea fără TVA a redevenței anuale estimate)

Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.05.2018 ora 10.00

Licitația se va desfășura la data de 14.05.2018 ora 10.30 la sediul Primăriei comunei Pișchia.

HCL + Documentatie de atribuire + Caiet de sarcini