Uncategorized

Anunț privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 2302 mp, inscris in CF 408831 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia

Posted on

Anunț privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Pischia, avand o suprafata de 2302 mp, inscris in CF 408831 Pischia, categoria de folosinta “pasune”, proprietatea privata a Comunei Pischia Valoare minima (pret de pornire): 124.590 lei + TVA, adica 148.262,10 lei TVA inclus Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) […]

Uncategorized

Anunț privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Murani, în suprafata de 1798 mp, înscris in CF 402948 Pischia, top (vechi) 102-103/3, categoria de folosinta “arabil”, proprietar Comuna Pișchia

Posted on

Anunt privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Murani, în suprafata de 1798 mp, înscris in CF 402948 Pischia, top (vechi) 102-103/3, categoria de folosinta “arabil”, proprietar Comuna Pișchia Valoare minima (pret de pornire): 62.366,22 lei + TVA, adica 74.215,80 lei inclusiv TVA Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) […]

Uncategorized

Invitatie de participare – ofertare procedura “Achizitionare sistem de supraveghere video in comuna Pischia, judetul Timis”

Posted on

Alaturat facem publica Invitatia de participare in vederea ofertarii pentru obiectivul “Achizitionare sistem de supraveghere video in comuna Pischia, judetul Timis, finantare GAL/P.N.D.R. Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.02.2024, ora 12,00 Caietul de sarcini este pus la dispozitia persoanelor interesate in mod gratuit, in baza unei cereri inregistrate la sediul autoritatii contractante. informatii suplimentare: 0256234101 […]

Uncategorized

Invitatie de partipare procedura pentru “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ “

Posted on

Pentru Secțiunea Achiziție dotări – cabinet profesor de sprijin, cabinet de asistență psihopedagogică, sală de sport publicam Invitatia de participare Scrisoarea de intentie Scrisoare de inaintare Invitatie de participare Scrisoare de inaintare Scrisoare de intentie

Uncategorized

Invitatie de participare procedură privind “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ “

Posted on

PRIMARIA COMUNEI PISCHIA, vă invita să participaţi la selectia de oferte pentru atribuirea contratului de achiziţie publică de furnizare în cadrul proiectului: “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ “ Secțiunea Achiziție echipamente IT Atașate: Invitatia de participare Scrisoarea de intentie Scrisoarea […]

Uncategorized

Licitatie publica in vederea vânzării terenului în suprafață de 58.976 mp., situat în extravilanul localității Bencecu de Jos, înscris în C.F. nr. 404192 Pișchia, având cad. 404192 (regim juridic ape stătătoare HB 1747)

Posted on

Valoare minima (pret de pornire): 375.000 lei + TVA, adică 446.250 lei TVA inclus Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 37.500 lei Data limita de depunere a ofertelor: 02.02.2024, ora 10.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire. Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): […]

Uncategorized

Licitatie publica pentru concesionarea Hb 1747, extravilan Bencecu de Jos, CF404192 Pischia

Posted on

UAT Comuna PIȘCHIA, cu sediul in loc. PIȘCHIA, nr. 261, jud. Timis, CIF5481541, Tel/FAX: (+40) 256-234101; email primaria_pischia @yahoo.com, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea terenului extravilan „Hb 1747” situat în extravilanul localității Bencecu de Jos, în suprafață de 58.976 mp., aflat in domeniul privat al Comunei Pișchia, înscris în C.F.nr.404192 Pișchia in vederea amenajarii unei […]

Uncategorized

LICITATIE in vederea concesionarii terenului inscris in CF 408998 Pischia, constand in 3907 mp loc. Murani

Posted on

ANUNT LICITATIE PUBLICA privind atribuirea in concesionare a imobilului inscris in CF 408998 Pischia, in suprafata de 3907 mp, constand in teren arabil intravilan situat in localitatea Murani, nr. 385, proprietatea privata a Comunei Pischia Valoare minima redeventa (pret minim de pornire al licitatiei): 7.640 lei + TVA / an Valoarea garantiei de participare (10% […]

Licitatii

Licitatie publica in vederea vanzarii terenului inscris in CF nr. 408832 Comuna Pischia

Posted on

Teren intravilan situat in localitatea Pischia, inscris in CF nr. 408832 Comuna Pischia, proprietatea privata a Comunei Pischia, categoria de folosinta „pasune”, avand o suprafata de 1933 mp, fara sarcini, pret de pornire 171.400,00 lei exclusiv T.V.A., adica 203.966,00 lei inclusiv TVA. Valoarea garantiei de participare (10% din pretul de pornire fara TVA) Documentatia de […]