0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie Vanzare teren 3444 mp Bencecu de Sus, intravilan CC, CF408744 Pischia

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in loc. Bencecu de Sus, in suprafata de 3444 mp, inscris in CF 408744 Pischia, proprietatea privata a Comunei Pischia

Valoare minima (pret de pornire): 187.575,00 lei + TVA
Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima) este de 18.757,50 lei
tel de contact: 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-line pe www.comunapischia.ro
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 13.06.2022, ora 16.00
Data limita de depunere a ofertelor: 24.06.2022, ora 11.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 24.06.2022, ora 12.30
Instanta competenta: Tribunalul Timis, tr-timis-reg@just.ro, 0256.221.990
caiet licitatie bs vanzare_02-06-2022-142814