0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie pentru inchirierea unor suprafete de pajiste, pentru crescatorii de animale de pe raza UATC Pischia

Comuna Pischia organizeaza licitatie publica avand ca obiect inchirierea unor suprafete de pajiste, pe raza UATC Pischia, aflate in proprietatea Comunei Pischia, conform amenajamentului pastoral.
Suprafetele care fac obiectul licitatiei au fost anterior atribuite crescatorilor de animale, insa au devenit libere de sarcini in urma modificarilor contractuale generate de cauze diverse (restrangerea efectivului de animale, neindeplinirea obligatiilor de plata a chiriei, renuntare, etc). Aceste suprafete sunt evidentiate tabelar si detaliate in cuprinsul Caietului de sarcini, accesibil urmand link-ul de mai jos, sau in format fizic la sediul Primariei comunei Pischia, contra-cost (100 lei)
Persoanele interesate, care indeplinesc conditiile de participare, sunt rugate sa depuna oferte pana la data de __16.05.2022, ORA 10.00!
Licitatia se va desfasura la sediul Primariei Comuna Pischia, sala de sedinte a Consiliui Local in data de 16.05.2022 ora 10.30

Intreaga Documentatie de atribuire poate fi accesata aici:

documentatie de atribuire