AnunțuriInformații publice

Anunț privind începerea Serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în UAT Pișchia județul Timiș, sectoarele 9,10,17,18

SC MULTILINES SRL, cu sediul in Timișoara str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr. 36, anuntă începerea  serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in UAT PISCHIA JUDETUL TIMIS, SECTOARELE 18

 

Pentru descărcare:

-Harta PDF HARTA SECTOARE CADASTRALE

-pliant PLIANT PISCHIA

-poster

-Ghidul cetateanului https://www.ancpi.ro/pnccf/ghidul-cetateanului.html