Anunțuri

Anunț licitație – tractor UTB

Posted on

Clarificări: Vă rugăm să consultați clarificările aici: CLARIFICĂRI ANUNȚ LICITAȚIE COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian, Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii Tractorului UTB 650, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este […]

Anunțuri

Atenționare legată de ambrozie

Posted on

CĂTRE: Proprietarii și administratorii de terenuri de pe raza U.A.T..Pișchia Urmare a adresei nr. 1310/30.04.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, vă rugăm să efectuați lucrari de combatere mecanică și chimică asupra terenurilor infestate cu ambrozia, în scopul prevenirii extinderi și efectelor dăunătoare. Adresa o puteți găsi aici: Atenționare legată de ambrozie

Informații publice

Seceta toamna 2019 – primăvara 2020

Posted on

Având în vedere seceta din perioada toamnei 2019 – primăvare 2020, vă punem la dispoziție formularele necesare convocării  Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă, respectiv Modelul de Deviz, pe care le puteți găsi aici: Cerere pentru convocarea Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă Model Devize calamități