Anunțuri

Anunț licitație – tractor UTB

Posted on

Clarificări: Vă rugăm să consultați clarificările aici: CLARIFICĂRI ANUNȚ LICITAȚIE COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian, Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii Tractorului UTB 650, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este […]

Anunțuri

Atenționare legată de ambrozie

Posted on

CĂTRE: Proprietarii și administratorii de terenuri de pe raza U.A.T..Pișchia Urmare a adresei nr. 1310/30.04.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, vă rugăm să efectuați lucrari de combatere mecanică și chimică asupra terenurilor infestate cu ambrozia, în scopul prevenirii extinderi și efectelor dăunătoare. Adresa o puteți găsi aici: Atenționare legată de ambrozie

Informații publice

Seceta toamna 2019 – primăvara 2020

Posted on

Având în vedere seceta din perioada toamnei 2019 – primăvare 2020, vă punem la dispoziție formularele necesare convocării  Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă, respectiv Modelul de Deviz, pe care le puteți găsi aici: Cerere pentru convocarea Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă Model Devize calamități

Anunțuri

DECLARAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Posted on

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212/16.03.2020 a Decretului nr.195/2020; Având în vedere Radiograma D.E.P.A.B.D din cadrul M.A.I. cu nr. 3220473 din data de 27.03.2020; Văzând adresele nr.113 din 30.03.2020, respectiv nr.114 din 31.03.2020 emise de D.E.P. Timiș, Vă aducem la cunoștință: MODALITATEA […]