Anunțuri

Anunț concurs

Posted on

Primăria Comunei Pişchia, judeţul Timiş, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului relații cu publicul, registratură și monitorizarea procedurilor administrative, al aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Pişchia, concurs organizat în baza O.U.G. nr.80/16.06.2022 privind  reglementarea unor măsuri în domeniul […]

Anunțuri

În atenția deținătorilor de fose septice!

Posted on

Conform Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 vă înștiintăm că proprietarii tuturor spațiilor care nu sunt racordate la sisteme centralizate de epurare si canalizare au obligatia înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate din Comuna Pișchia. Cei care se găsesc în această situatie sunt rugați […]

Anunțuri

Anunț privind începerea Serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în UAT Pișchia județul Timiș, sectoarele 9,10,17,18

Posted on

SC MULTILINES SRL, cu sediul in Timișoara str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr. 36, anuntă începerea  serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate in UAT PISCHIA JUDETUL TIMIS, SECTOARELE 18   Pentru descărcare: -Harta PDF HARTA SECTOARE CADASTRALE -pliant PLIANT PISCHIA -poster -Ghidul cetateanului https://www.ancpi.ro/pnccf/ghidul-cetateanului.html

Anunțuri

Anunţ public

Posted on

PRIMĂRIA COMUNEI PIȘCHIA, cu sediul în județul Timiș, comuna Pișchia, loc. Pișchia, str. Principală, nr. 261, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului:  ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIȘCHIA, JUD. TIMIȘ şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza on-line, pe site-ul primăriei : […]

Anunțuri

Anunţ public

Posted on

PRIMĂRIA COMUNEI PIȘCHIA, cu sediul în județul Timiș, comuna Pișchia, loc. Pișchia, str. Principală, nr. 261, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului:  ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIȘCHIA, JUD. TIMIȘ şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza on-line, pe site-ul primăriei : […]