0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunţ public

PRIMĂRIA COMUNEI PIȘCHIA, cu sediul în județul Timiș, comuna Pișchia, loc. Pișchia, str. Principală, nr. 261, anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului:  ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIȘCHIA, JUD. TIMIȘ şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza on-line, pe site-ul primăriei : www.comunapischia.ro, sau fizic la sediul primăriei : loc. Pișchia, str. Principală, nr. 261, zilnic în timpul programului de lucru cu publicul.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, respectiv pana la data de 23.04.2022