Anunțuri

Anunț concurs

Posted on

Primăria Comunei Pişchia, judeţul Timiş, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului relații cu publicul, registratură și monitorizarea procedurilor administrative, al aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Pişchia, concurs organizat în baza O.U.G. nr.80/16.06.2022 privind  reglementarea unor măsuri în domeniul […]

Anunțuri

În atenția deținătorilor de fose septice!

Posted on

Conform Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 vă înștiintăm că proprietarii tuturor spațiilor care nu sunt racordate la sisteme centralizate de epurare si canalizare au obligatia înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate din Comuna Pișchia. Cei care se găsesc în această situatie sunt rugați […]