Anunțuri

Anunț licitație publică vânzare imobil teren, “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani

Posted on

COMUNA PIȘCHIA, jud. Timiș, str. Principală, nr. 261, loc. Pișchia, 0256234101, primaria_pischia@yahoo.com, organizează licitație publică cu strigare în vederea  vânzării terenului intravilan categoria de folosință “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia. Prețul de pornire: 19.400 lei făra TVA sau 23.086 lei […]