AnunțuriConsiliul Local

Anunț privind elaborarea unui proiect de act normativ nr. 2303 din 10.08.2023

Anunțul îl puteți descărca aici:

Anunț privind elaborarea unui proiect de act normativ nr. 2303 din 10.08.2023

Proiectul de Hotărâre aici:

Proiect de Hotărâre 4377 din 10.08.2023 privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din de șeurile municipale practicate de către Retim Ecologic Service S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurata în Zona 1 a județilui Timiș , în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Anunțul îl puteți vizualiza aici: