0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

În atenția deținătorilor de fose septice!

Conform Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 vă înștiintăm că proprietarii tuturor spațiilor care nu sunt racordate la sisteme centralizate de epurare si canalizare au obligatia înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate din Comuna Pișchia.

Cei care se găsesc în această situatie sunt rugați să se înscrie descarcând formularele de mai jos, completându-le și trimițându-le pe adresa de email primaria_pischia@yahoo.com sau completând formularele la sediul Primăriei la Registratură.

Aceasta obligație revine atât proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ cât și celor care se vor afla în această situație de acum înainte.

În conformitate cu art.23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art.11 alin.(1) si (2) și art.15 alin.(2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 lei.

Atașat aveți formulare pdf de descărcat:

Formulare

Sau sub forma de imagine aici:

https://www.comunapischia.ro/wp-content/uploads/2022/10/SIA_Page_1-e1667214264984.jpg
https://www.comunapischia.ro/2022/10/27/in-atentia-detinatorilor-de-fose-septice/sia_page_2/
https://www.comunapischia.ro/wp-content/uploads/2022/10/SIA_Page_3.jpg