0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț licitație – tractor UTB

Clarificări:

Vă rugăm să consultați clarificările aici:

CLARIFICĂRI ANUNȚ LICITAȚIE

COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian,
Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii Tractorului UTB 650, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este conditionata de plata unei garantii de participare in cuantum de 10% din valoarea estimata fara TVA, adica 261 lei, dovada platii urmand a fi prezentata comisiei de licitatie.

DESCRIERE BUNULUI SUPUS VÂNZĂRII

Tractorul UTB 650 este proprietatea privata a Comunei Pischia, avand nr. de inventar 2006, cod clasificare 2.1.21.1.1.
Utilajul nu este functional: geam spart, motor defect, diferential blocat
VALOARE ESTIMATA CONFORM Raport de evaluare nr. 1033/02.04.2020 (OFF038/05.03.2020): 3.100 lei inclusiv TVA, 2.605,05 lei exclusiv TVA
Documentatia de atribuire se poate obtine fara costuri suplimentare prin transmitere in format electronic (in urma unei solicitari din partea ofertantului), sau pe suport de hartie (la sediul autoritatii).
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2020, ora 11.00
Data limita pentru solicitari de clarificari: 01.06.2020, ora 16.00
Oferta se depune intr-un singur plic sigilat, al carei continut este descris in caietul de sarcini, la sediul Autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Autoritatii, la data de 08.06.2020, ora 11.30.
Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vanzare-cumparare numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii si desemnarii unui castigator. In interiorul acestui termen, orice participant la procedura de licitatie, a carei oferta nu a fost acceptata sau declarata castigatoare, se poate adresa instantei competente (sectia de contencios a Tribunalului Timis).

Pișchia, 11.05.2020

Anunt licitație tractor UTB

Caiet de sarcini vânzare tractor UTB

Regulament procedură vânzare tractor UTB