0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

CLARIFICĂRI ANUNȚ LICITAȚIE

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA PISCHIA

CLARIFICARI

ANUNT LICITATIE

            COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian,

Avand in vedere ca licitatiile publice anuntate in vederea vanzarii bunurilor mobile constand in: AUTOVECHICUL SPECIAL Renault Midlum 240.18 CI N3 SG gunoiera, TM 33 PCP, sasiu VF644AHH000003026 (AUTOGUNOIERA), precum si Tractor UTB 650, nr. de inventar 2006, cod clasificare 2.1.21.1.1. nefunctional: geam spart, motor defect, diferential blocat VALOARE ESTIMATA: 3.100 lei inclusiv TVA, 2.605,05 lei exclusiv TVA au fost programate pentru data de 08.06.2020 (zi declarata  libera legal),

Intreaga procedura se reprogrameaza pentru data de 15.06.2020, astfel:

Data limita de depunere a ofertelor: 15.06.2020, ora 11.00

Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Autoritatii, la data de 15.06.2020, ora 11.30.

Pischia, 04.06.2020