0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț licitație – Autogunoieră

Clarificări:

Vă rugăm să consultați clarificările aici:

CLARIFICĂRI ANUNȚ LICITAȚIE

COMUNA PISCHIA, avand sediul in loc. Pischia, str. Principala, nr. 261, CIF5481541, tel/fax: 0256234101, e-mail: primaria_pischia@yahoo.com, reprezentata prin Primar – Ioan SAS, persoana de contact: Guran Lucian,
Organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii autovehicolului special Renault Midlum 240.18 CI N3 SG gunoiera, proprietar: Comuna Pischia, domeniul privat. Inscrierea la procedura este conditionata de plata unei garantii de participare in cuantum de 10% din valoarea estimata fara TVA, adica 5.300 lei, dovada platii urmand a fi prezentata comisiei de licitatie.

DESCRIERE BUNULUI SUPUS VANZARII

AUTOVECHICUL SPECIAL Renault Midlum 240.18 CI N3 SG gunoiera, TM 33 PCP, sasiu VF644AHH000003026 (AUTOGUNOIERA)
AN FABRICATIE: 2008; KM PARCURSI: 143.437; ITP expirat
Pret de pornire:: 53.000 lei (exclusiv TVA) adica 63.070 lei inclusiv TVA
Documentatia de atribuire se poate obtine fara costuri suplimentare prin transmitere in format electronic (in urma unei solicitari din partea ofertantului), sau pe suport de hartie (la sediul autoritatii).
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2020, ora 11.00
Data limita pentru solicitari de clarificari: 01.06.2020, ora 16.00
Oferta se depune intr-un singur plic sigilat, al carei continut este descris in caietul de sarcini, la sediul Autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura la sediul Autoritatii, la data de 08.06.2020, ora 11.30.
Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vanzare-cumparare numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării rezultatului procedurii si desemnarii unui castigator. In interiorul acestui termen, orice participant la procedura de licitatie, a carei oferta nu a fost acceptata sau declarata castigatoare, se poate adresa instantei competente (sectia de contencios a Tribunalului Timis).

Pișchia, 11.05.2020

Amănunte aici:

Anunt licitație AUTOGUNOIERĂ

Caiet de sarcini vânzare autogunoieră

Regulament procedură vânzare autogunoieră