Uncategorized

LICITATIE in vederea concesionarii terenului inscris in CF 408998 Pischia, constand in 3907 mp loc. Murani

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind
atribuirea in concesionare a imobilului inscris in CF 408998 Pischia, in suprafata de 3907 mp, constand in teren arabil intravilan situat in localitatea Murani, nr. 385, proprietatea privata a Comunei Pischia

Valoare minima redeventa (pret minim de pornire al licitatiei): 7.640 lei + TVA / an Valoarea garantiei de participare (10% din valoarea minima a redeventei anuale) este de 764 lei
Scopul concesionarii: teren concesionat in scopul realizarii unei investitii cu destinatie de zona de camping, servicii, alimentatie publica si agrement, sau intrebuintare similara
Persoana de contact: Guran L. 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-line pe www.comunapischia.ro, fiind atasata prezentului anunt. DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE_06-03-2023-143702
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 23.03.2023, ora 16.00
Data limita de depunere a ofertelor: 30.03.2023, ora 11.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 30.03.2023, ora 13.00
Instanta competenta: Tribunalul Timis, tr-timis-reg@just.ro, 0256.221.990

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE_06-03-2023-143702