0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț 6259 din 16.03.2023

Intrucât actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una din modalitățile de
comunicare prevăzute la art.47, alin.5, lit.b și ale alin.6 si 7, din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Plugariu Nicoleta
Cecilia, având funcția de inspector superior în cadrul biroului contabilitate, taxe și impozite, am
procedat, în conformitate cu dispozițiile art.47, alin.(7) din Legea 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens, s-a afișat în data de 16.03.2023, concomitent la sediul organului fiscal, din Pișchia,
nr.261 și pe pagina de internet a Comunei Pischia la adresa www.comunapischia.ro anunțul
nr.6259 din data de 16.03.2023

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț 6259 din 16.03.2023

Procesul verbal poate fi vizualizat aici: