0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Proiectul „RENOVARE CLADIRE PUBLICA: SCOALA CU CLASELE I-IV LOC. MURANI, NR. 158, având nr. C10-I3-1000, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, având contract de finanțare nr. 7871/20.01.2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pișchia și are o valoare totală eligibilă de 719.129,67lei, TVA inclus, din care 604.310,65  lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Beneficiar: Comuna Pișchia

Dată start proiect:              08.02.2023

Dată încheiere proiect:       08.02.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Obiectivul proiectului constă în renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea  moderată a clădirilor publice eligibile, iar renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar                          #UrmătoareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT COMUNA PIȘCHIA

LOCALITATEA PIȘCHIA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 261, JUDEȚ TIMIȘ

Telefon fix: 0256234101; e-mail: primaria_pischia@yahoo.com

 

Comunicatul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect Reabilitare

sau vizualizat aici: