0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT „PNRR: “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Pișchia, județul Timiș”

COMUNICAT DE PRESĂ DEMARARE PROIECT

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Pișchia, județul Timiș”, având nr. C10-I1.4-1, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel  local/metropolitan, având contract de finanțare nr. 141010/13.12.2022, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pișchia și are o valoare totală eligibilă de 1.464.503,25 lei, TVA inclus, din care 1.230.675,00 lei reprezintă valoarea eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

 Beneficiar: Comuna Pișchia

Dată start proiect:              05.01.2023

Dată încheiere proiect:       05.01.2025

Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului este de a crește accesul la soluții de mobilitate durabile și sigure în zonele urbane și rurale. Investiția va îmbunătăți infrastructura de transport, asigurându-se durabilitatea mediului prin construirea de piste de ciclism la nivel local / metropolitan în țară. Investiția constă în realizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri.

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar                       #UrmătoareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiectivul general național este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

UAT COMUNA PIȘCHIA

LOCALITATEA PIȘCHIA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 261, JUDEȚ TIMIȘ

Telefon fix: 0256234101; e-mail: primaria_pischia@yahoo.com

 

Comunicatul poate fi descărcat aici:

Comunicat de Presa – Demarare proiect PISTE

sau vizualizat aici: