0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Se reia procedura de licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii in concesiune a imobilului constand din teren extravilan in suprafata de 3,2 Ha, situat limtrof localitatii Bencecu de Sus (CF 403191 Pischia)

Avand in vedere ca la data de 14.05.2018 a fost inregistrata o singura oferta la licitatia publica cu strigare in vederea atribuirii in concesiune, pentru o perioada de 15 ani (cu posibilitatea prelungirii ulterioare cu cel mult jumatate din perioada initiala) a imobilului constand din teren extravilan in suprafata de 3,2 Ha, situat limtrof localitatii Bencecu de Sus (CF 403191 Pischia), procedura se reia la data de 17.05.2018, ora 10,30.

Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini se obtin de la sediul concedentului, sau online, subsidiar prezentului anunt.

Pretul de pornire al licitatiei publice cu strigare este de 2.564 lei + TVA / an (redeventa), pasul de strigare este de 50 lei.

Garantia de participare este de 52 lei (aproximativ 2% din valoarea fara TVA a redeventei anuale estimate)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.05.2018 ora 10.00

Licitatia se va desfasura la data de 14.05.2018 ora 10.30 la sediul Primariei comunei Pischia, procedura urmand a fi valabil indeplinita daca este depusa cel putin o oferta conforma si admisibila.

HCL + Documentatie de atribuire + Caiet de sarcini