Achiziții publice

Licitatie publica pentru concesionare bun imobil

Posted on

UAT Comuna PIȘCHIA, cu sediul in loc. PIȘCHIA, nr. 261, jud. Timis, CIF5481541, Tel/FAX: (+40) 256-234101; email primaria_pischia @yahoo.com, organizeaza licitatie publica pentru cocesionarea terenului arabil extravilan in suprafata de 49,99 Ha, inscris in CF 409651 Pischia, in vederea realizarii unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie electrica in scopul introducerii in sistemul electric national. […]

Achiziții publice

Achizitie lucrari de reparatii la sediul Primariei Pischia

Posted on

Comuna Pischia intentioneaza atribuirea Contractului de executie avand ca obiect Lucrari de reparatii la sediul Primariei, str. Principala, nr. 261, jud. Timis. Cantitatile de lucrari si Caietul de sarcini le gasiti accesand linkul de mai jos. Orice persoana interesata este rugata sa depuna o oferta de pret, specificand si perioada de garantie acordata lucrarilor (factor […]

Achiziții publice

ANUNT PUBLIC – LICITATIE IN VEDEREA CONCESIONARII HB 1747 BENCECU DE JOS

Posted on

raspuns clarificari_30-08-2018-094418 COMUNA PISCHIA, avand sediul in str. Principala, nr. 261, loc. Pischia, jud. Timis, scoate la licitatie publica, in vederea concesionarii, imobilul teren extravilan in suprafata de 58.976 mp, cu regim juridic de “ape statatoare”, inscris in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietatea privata a Comunei Pischia. Pretul de pornire al licitatiei […]

Achiziții publice

LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a Comunei Pișchia

Posted on

LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a Comunei Pișchia Documente: Caiet de sarcini Formularul de oferta financiară Regulamentul procedurii de licitație    1.Pentru proprietarii de ovine si caprine (persoane fizice si/sau juridice, cu domiciliul/sediul in Romania), se reia procedura de licitatie pentru atribuirea Trupului 6 Salciua Noua – LOTUL 4 (suprafata […]