0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a Comunei Pișchia

LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a Comunei Pișchia

Documente:

Caiet de sarcini

Formularul de oferta financiară

Regulamentul procedurii de licitație 

 

1.Pentru proprietarii de ovine si caprine (persoane fizice si/sau juridice, cu domiciliul/sediul in Romania), se reia procedura de licitatie pentru atribuirea Trupului 6 Salciua Noua – LOTUL 4 (suprafata neimpadurita) – Ps 2208/1 in suprafata de 44,21 Ha – pentru care nu a fost depusa nicio oferta la procedura din data de 26.02.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2018, ora 12,00. Procedura va avea loc la sediul Primăriei comunei Pișchia la data de 11.05.2018 ora 12.30.

 

2. Pentru proprietarii de bovine (persoane juridice), se reia procedura de licitatie pentru atribuirea suprafetelor destinate pasunatului – pentru care nu a fost depusa nicio oferta la procedura din data de 20.03.2018.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2018, ora 14,00. Procedura va avea loc la sediul Primăriei comunei Pișchia la data de 11.05.2018, ora 14,30.