0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie publica pentru concesionare bun imobil

UAT Comuna PIȘCHIA, cu sediul in loc. PIȘCHIA, nr. 261, jud. Timis, CIF5481541, Tel/FAX: (+40) 256-234101; email primaria_pischia @yahoo.com, organizeaza licitatie publica pentru cocesionarea terenului arabil extravilan in suprafata de 49,99 Ha, inscris in CF 409651 Pischia, in vederea realizarii unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie electrica in scopul introducerii in sistemul electric national. Durata initiala a concesiunii este de 33 de ani. Documentatia de atribuire se poate obtine in format electronic pe www.comunapischia.ro (urmand link-ul de mai jos), sau in format fizic la sediul concedentului, in schibul unei taxe de 100 lei (detalii la 0256234101). Concedentul va transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
Licitatia se va desfasura la data de 17.07.2023, ora 12.00. Ofertele trebuie depuse pana la data de 17.07.2023, ora 10.00, la sediul concedentului. Garantia de participare este de 24.678,00 lei. Valoarea minima a redeventei anuale este de 49.990 euro + TVA (echivalent in lei). Garantia de buna executie a contractului este de 33% din redeventa anuala ofertata. Va fi desemnata castigatoare cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul concedentului în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor. Ofertantii nemultumiti de respingerea ofertei sau de un act al autoritatii au dreptul sa formuleze contestatie și să o transmită concedentului, în termen de maxim 7 zile de la comunicarea rezultatului procedurii. 

Documentația de atribuire si Contractul cadru pot fi accesate urmând următoarele linkuri:

Doc atribuire_22-06-2023-122748 

Contract cadru de concesiune (1)