Achiziții publiceAnunțuri

ANUNT PUBLIC – LICITATIE IN VEDEREA CONCESIONARII HB 1747 BENCECU DE JOS

raspuns clarificari_30-08-2018-094418

COMUNA PISCHIA, avand sediul in str. Principala, nr. 261, loc. Pischia, jud. Timis, scoate la licitatie publica, in vederea concesionarii, imobilul teren extravilan in suprafata de 58.976 mp, cu regim juridic de “ape statatoare”, inscris in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietatea privata a Comunei Pischia. Pretul de pornire al licitatiei este de 2.948,8 lei/an/suprafata fara TVA, reprezentand redeventa. Durata concesiunii este de 49 de ani. Obligatiile partilor, procedura de licitatie, documentele si conditiile necesare, precum si orice alte detalii se pot obtine urmand link-ul de mai jos, sau la tel. 0256234101.

Garantia pentru participare este de 3.000 lei. Solicitarile de clarificari se pot depune astfel incat sa asigure autoritatii posibilitatea de a oferi un raspuns in 2 zile lucratoare, in interiorul termenului limita pentru depunerea ofertelor. Data limita pentru depunerea ofertelor este 05.09.2018 ora 11.00. Data procedurii: 05.09.2018 ora 11.30

Eventualele contestatii se depun la sediul Primariei Pischia, in cel mult 3 zile de la data desemnarii unui castigator, sub sanctiunea decaderii.

Vizita in teren se poate realiza vineri, 31 august 2018,  in prezenta unei persoane specializate in topometrie si cadastru. Plecarea se face de la sediul Primariei Pischia, la ora 11.00.

Avand in vedere faptul ca pana la data de 05.09.2018, ora 11.00, a fost depusa o singura oferta, procedura de licitatie publica in vederea concesionarii imobilul teren extravilan, in suprafata de 58.976 mp, cu regim juridic de “ape statatoare”, inscris in CF 404192 Bencecu de Jos, HB 1747, proprietatea privata a Comunei Pischia, se reia la data de 10.09.2018, ora 10.00. Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.09.2018 ora 09.45.

lici bj hb_24-07-2018-155409

caiet de sarcini_27-08-2018-132231

raspuns clarificari_30-08-2018-094418