0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Documente necesare pentru acordare ajutor de încălzire cu lemne, combustibili solizi /supliment

 • Cerere și declarație pe propria răspundere – tip (de la primărie);
 • Adeverința eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii în care se va specifica dacă salariatul a beneficiat sau nu de bonuri de masă precum și contravaloarea acestora;
 • Adeverința de venit de la administrația finanțelor publice a municipiului Timișoara (pentru toate persoanele din familie care au împlinit 16 ani și nu realizează venituri)
 • Adeverința eliberată de unitatea de învățământ în care se specifică dacă elevul/studentul beneficiază de bursă.
 • Certificat încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);
 • Buletin de identitate / Carte de identitate;
 • Certificat naștere (pentru copiii sub 14 ani);
 • Hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea, adopția copilului (dacă este cazul)
 • Cupoane pensii, alocații, indemnizații etc. (din luna anterioară depunerii cererii);
 • Decizie impunere pentru persoanele care realizează venituri din activitățiindependente, chirii
 • Contract locuință (vânzare – cumpărare, închiriere) / extras C.F. (original+copie)
 • Contract arendă teren agricol (dacă este cazul)
 • Lista de patrimoniu privind bunurile impozabile- de la Compartimentul taxe și impozite (d-na Cecilia Plugariu)
 • Factura energie electrică (copie)
 • Carte de identitate autoturism / motocicletă (dacă este cazul)
 • Adeverință APIA (dacă este cazul)
 • Polița de asigurare locuință (dacă este cazul)

         CERERILE SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 20 A LUNII PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR ÎNCEPÂND CU LUNA RESPECTIVĂ

 Cererea o puteți descărca aici:

Cerere – Declarație pe proprie răspundere – acordarea de ajutor încălzire

Lista de acte necesare pot fi descărcate și aici:

Documente necesare pentru acordare ajutor de încălzire cu lemne, combustibili solizi :supliment