0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț licitație publică vânzare imobil teren, “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani

COMUNA PIȘCHIA, jud. Timiș, str. Principală, nr. 261, loc. Pișchia, 0256234101, primaria_pischia@yahoo.com, organizează licitație publică cu strigare în vederea  vânzării terenului intravilan categoria de folosință “arabil”, înscris în CF 408359, în suprafață de 800 mp, situat în intravilanul localității Murani, comuna Pișchia, proprietatea Comunei Pișchia.

Prețul de pornire: 19.400 lei făra TVA sau 23.086 lei inclusiv TVA

Data limită pentru depunerea ofertelor și înscrierea la procedură: 25.09.2020 ora 10.00. Data licitației: 25.09.2020 ora 10.30.

Atașat documentele licitației:

Caiet de sarcini privind vânzarea la licitație a terenului intravilani Murani

Regulament licitație vânzare publică teren intravilan Murani