0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Dispoziția Nr. 52 din 18.03.2020 pentru aplicarea măsurilor de primă urgență aprobate prin Ordonanţa Militară nr.1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră

Primarul Comunei Pișchia, județul Timiș

În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.d și alin.5 lit.b, art.156 şi art.196 alin.1 lit.b din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N:

Art.1. La nivelul comunei Pișchia, se aplică următoarele măsuri de primă urgență aprobate prin Ordonanţa Militară  nr.1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră, pentru prevenirea și protecția cetățenilor împotriva infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2:

  • Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client;
  • Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;
  • Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment, care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. Organizatorii evenimentelor desfășurate în spații deschise, care presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți;
  • Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Măsura se aplică pe toată durata stării de urgență, de la data aplicării  Ordonanţei Militare nr.1/17.03.2020.

Art.2. Măsurile de primă urgență, prevăzute la art.1 lit.a-c, se aplică pe toată durata stării de urgență.

Art.3. Nerespectarea măsurilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.29 din O.U.G.nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,                                                        Secretar general,

Ing.Sas Ioan                                              Nicola Otilia-Adriana

Dispoziția se găsește aici:

Dispoziția 52 din 18 martie 2020 pentru aplicarea măsurilor de prima urgență