0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Extras din Decretul prin care se declară stare de urgență!

Stimați cetățeni,

Mai jos sunt prezentate o serie de măsuri prevăzute prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu 16.03.2020 pe o durată de 30 de zile.

Măsuri cu aplicabilitate directa și imediată, prevazute în Anexa nr.1 la Decret

 1. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
 2. Măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.
 3. Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile nationațe și societățile la care statul ori o unitate administrative – teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
 4. Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestățiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.

5.Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încădrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 1. Pe perioada stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățamânt se suspendă.
 2. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
 3. Instituțiile și autoritățile publice precum și operatorii privați contribuie la Campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute în Anexa nr. 2 la Decret:

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și iesirea din zonele respective
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;

Măsurile de prima urgență cu aplicabilitate graduală se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară, potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pe baza unor criterii.

Decretul îl puteți descărca aici:

Decretul nr. 195 din 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României