0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Hotărârea nr. 1 din 12 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI PIȘCHIA

CONVOCAT ÎN DATA DE 12.03.2020 HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Începând cu data de 12.03.2020, la nivelul Comunei PIȘCHIA se instituie următoarele  măsuri pentru a preveni riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS CoV-2-19:

  1. Informarea populației referitor la circulația/deplasarea pe raza comunei doar în cazuri de necesitate,

evitarea lucurilor aglomerate la magazine, restaurante, baruri, etc.

  1. Instituțiile publice/private și unitățile de alimentație publică sunt obligate să asigure la intrare

produse de dezinfecție, dezinfectarea frecventă a clanțelor, ușilor și a altor suprafețe expuse, și  asigurarea la toalete a materialelor destinate igienei personale(săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini).

  1. Se suspendă organizarea oricăror evenimente publice/activități publice și private, în incinte sau în

aer liber, indiferent de numărul de participanți, până la data de 31.03.2020.

  1. Se suspendă organizarea oricăror activități/evenimente sportive și culturale, până la data de

31.03.2020.

  1. Persoanele cu simptome de infecție respiratorie(tuse, strănut, febră și rinoree) trebuie să se adreseze telefonic medicului de familie.
  2. Persoanele izolate la domiciliu, pe o perioada de 14 zile, ca urmare a istoricului de călătorie a acestora în zonele afectate sunt monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș și au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat. Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei care locuiesc la aceiași adresă.

Art.2. În perioada 12.03.-31.03.2020, în ce privește activitatea personalului din cadrul Primăriei Pișchia se instituie următoarele măsuri care să limiteze riscul de transmitere a infecției cu Coronavirus SARS CoV-2-19:

  1. Cetățenii sunt îndrumați să folosescă mijloacele de plată electronică, respectiv card.
  2. Transmiterea de către cetățeni a solicitărilor, petițiilor sau cererilor în format electronic/letric

la adresa de e-mail primaria_pischia@yahoo.com, iar acolo unde se impune depunerea unor documente în original, acestea pot fi transmise în regim de scrisoare recomanadată prin poștă, cu confirmare de primire. Alte informații pot fi solicitate telefonic la numărul 0256/234101.

  1. Accesul în sediul instituției se limitează la maxim 3 persoane simultan păstrându-se distanța de

minim 2 m față de persoanele din jur.

Art.3. Măsurile instituie vor fi prelungite în funcție de evoluția epidemiologică.

Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea contravențională sau penală,

după caz.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată instituțiilor publice/private și unităților de alimentație publică în cauză.

Hotărârea o puteți consulta aici:

Hotărârea nr. 1 din 12 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență