0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț examen promovare

Primăria  Comunei Pișchia,  județul Timiș organizează în data de 23.12.2019 (proba scrisă) și în data de 24.12.2019 (interviul), examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici  de execuție din  cadrul Compartimentului stare civila și resurse umane  din cadrul   Compartimentului contabilitate,  impozite și taxe al aparatului de specialitate al primarului comunei Pișchia, respectiv din funcția de inspector, clasa  I, grad  profesional  asistent în functia de inspector, clasa I, grad profesional principal, conform art.476, art.477 alin. 1 și art. 478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ.

Concursul se va  desfășura la sediul  Primăriei  Comunei Pișchia, nr.261, în zilele  de 23.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă și 24.12.2019, ora 10.00 – interviul.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei Comunei Pișchia din data de 22.11.2019 până în data de 12.12.2019.

Amănunte aici:

Anunt examen promovare în grad profesional imediat următor

sau aici:

Anunțuri / Informații publice