0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Achiziție subvenționată de panouri solare

Pentru cei interesați de instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, vă informăm că Administrația Fondului de Mediu deruleaza Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, Ghidul de Finantare fiind publicat in 5 decembrie 2019 si actualizat ultima oara in 14 martie 2019.

Conform definitiilor prevazute in Ghidul pentru accesarea acestui Program, persoana interesata de accesarea acestuia se numeste solicitant iar persoana fizica sau juridica care depune proiectul si realizeaza lucrarea se numeste instalator.

In vederea includerii in program, solicitantul depune un dosar de finantare (cuprinzand cererea de finantare, actul de identitate, extras de carte funciara, certificat fiscal) la instalatorul validat (instalatorul cu care Autoritatea a incheiat contract de participare).

In termen de 90 de zile de la publicarea listelor cu solicitantii aprobati, acestia au obligatia de a prezenta ATR (avizul tehnic de racordare) la instalatorul validat.

Dupa introducerea avizului, aplicatia informatica genereaza contractul de finantare nerambursabila in vederea semnarii acestuia.

Finantarea se acorda in procent de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 lei.

Suma finantata de autoritate se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturii iar diferenta se suporta de catre beneficiarul final din surse financiare proprii.

 

Cheltuieli eligibile

1.cheltuieli cu achizitia de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp

2.Cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maxim 15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice.

3.TVA aferenta cheltuielilor eligibile

In faza de implementare a proiectului are loc instalarea sistemului de panouri fotovoltaice, obtinerea avizelor si acordurilor necesare precum si racordarea sistemului la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.

Implementarea trebuie sa aiba loc in termen de 8 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila, termen in care beneficiarul depune la instalatorul validat certificatul de racordare si incheie cu acesta toate formalitatile privind receptia sistemului, emiterea facturii si plata contributiei proprii.

Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul programului se realizeaza de catre instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare insotita de documentele justificative prevazute in prezentul ghid.

Monitorizarea finantarii acordate in cadrul programului, a investitiilor realizate, precum si a respectarii conditiilor prevazute in prezentul ghid se face de catre Autoritate pe o perioada de 6 ani de la data obtinerii de catre beneficiarul final al certificatului de racordare.

 

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul www.afm.ro sectiunea Programe de finantare.