AnunțuriUncategorized

Licitatie publica cu strigare in vederea concesionarii imobilului inscris in CF403191 Pischia, constand din “teren extravilan in suprafata de 32.000 mp” situat in localitatea Bencecu de Sus, comuna Pischia, jud. Timis

Primaria comunei Pischia organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii in concesiune, pentru o perioada de 15 ani (cu posibilitatea prelungirii ulterioare cu cel mult jumatate din perioada initiala) a imobilului constand din teren extravilan in suprafata de 3,2 Ha, situat limtrof localitatii Bencecu de Sus. Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini se obtin de la sediul concedentului, sau online, subsidiar prezentului anunt.

Pretul de pornire al licitatiei publice cu strigare este de 2.564 lei + TVA / an (redeventa), pasul de strigare este de 50 lei.

Garantia de participare este de 52 lei (aproximativ 2% din valoarea fara TVA a redeventei anuale estimate)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 14.05.2018 ora 10.00

Licitatia se va desfasura la data de 14.05.2018 ora 10.30 la sediul Primariei comunei Pischia

HCL + Documentatie de atribuire + Caiet de sarcini