0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Ambrozia – combatere și distrugere

Vă reamintim obligațiile legale pe care le au proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole privind lucrările de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Puteți consulta legea aici:

Legea 62 din 2018 privind ambrozia