0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț public – vânzare autogunoieră

ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA PIȘCHIA, având sediul în localitatea Pișchia, nr. 261, județul Timis, scoate la licitație publică în vederea vânzării autovehicolul autogunoieră, marca Renault N3 SG, cu număr de înmatriculare TM 33 PCP, fabricat în anul 2008, proprietatea privată a Comunei Pișchia. Pretul de pornire al licitatiei este de 74.750 lei, inclusiv TVA, pasul de strigare fiind stabilit la 500 lei. Garanția de participare: 7475 lei. Procedura de licitație, caietul de sarcini, condițiile de eligibilitate și orice alte detalii se pot obtine de pe adresa www.comunapischia.ro, sau la tel. 0256234101. Data limita pentru depunerea ofertelor: 30.11.2018 ora 11.00. Data procedurii: 30.11.2018  ora 11.30.”

COMUNA PIȘCHIA

Documentație licitație, inclusiv Caiet de sarcini vânzare autogunoieră

http://www.comunapischia.ro/anunturi-informatii-publice/