0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie publica in vederea vanzarii terenului inscris in CF nr. 408283 Comuna Pischia

Teren intravilan situat in localitatea Pischia, inscris in CF nr. 408283 Comuna Pischia, cu front la DJ691, cu acces la parcela de pe un drum secundar, proprietatea privata a Comunei Pischia, categoria de folosinta „curti constructii”, avand o suprafata de 901 mp, forma parcelei – neregulata, grevat de sarcini – cu drept de folosinta pentru 99 de ani, drept de uz pentru 30 de ani, precum si servitute de suprafata si subterana in favoarea Enel Distributie Banat SA, pret de pornire 66.600,00 lei exclusiv T.V.A., adica 79.254,00 lei inclusiv TVA

Valoarea garantiei de participare (10% din pretul de pornire fara TVA)

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata in atasamentul prezentului anunt.
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 13.02.2023, ora 16.00
Data limita de depunere a ofertelor: 24.02.2023, ora 11.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 24.02.2023, incepand cu ora 12.00
tel de contact: 0256234101
CF 408283