0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Anunț public INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Având  în  vedere  Ordinul  nr.  2701/30.12.2010  al  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregatitoare de elaborare.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General în perioada

02.02.2019 – 26.02.2019

 

Anunțul îl găsiți aici:

ANUNT_PUBLIC ETAPA PREGATITOARE