0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Licitatie publica in vederea vanzarii terenului inscris in CF nr. 408831 Comuna Pischia

Teren intravilan situat in localitatea Pischia, inscris in CF nr. 408831 Comuna Pischia, proprietatea privata a Comunei Pischia, categoria de folosinta „pasune”, avand o suprafata de 2302 mp, fara sarcini, pret de pornire 204.100,00 lei exclusiv T.V.A., adica 242.879,00 lei inclusiv TVA.
Valoarea garantiei de participare (10% din pretul de pornire fara TVA)

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic (in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata urmand link-ul de mai jos.
Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel tarziu la data de 13.02.2023, ora 16.00
Data limita de depunere a ofertelor: 24.02.2023, ora 11.00. Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii din documentatia de atribuire.
Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 24.02.2023, incepand cu ora 12.00
tel de contact: 0256234101
CF 408831