0256234101 primaria_pischia@yahoo.com

Model Devize calamități

Pentru completare online și semnare digitală, folosiți formularul de mai jos. După completare și semnare digitală, se salvează și se trimite pe mail la adresa de mail primaria_pischia@yahoo.com, ca atașament la Cerere pentru convocarea Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă online. Similar atașamentele semnate digital.

Model Devize calamități online

Pentru descărcat și tipărit, apoi completare manuală și depunere la Primărie, puteți folosi fie formularul în format pdf. fie în format jpg (imagine). El poate fi și scanat și trimis pe mail la adresa primaria_pischia@yahoo.com . Reprezintă atașament la Cerere pentru convocarea Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de secetă .

Model Devize calamități